Bli medlem i Move AboutFørerkort

Vi trenger en bekreftelse på at du har gyldig førerkort for å kunne godkjenne ditt medlemskap. Ta et bilde av forsiden på førerkortet og last det inn ved å trykke på «velg fil» under.

Når gyldig førerkort er bekreftet vil ditt medlemskap bli godkjent. Du får en e-post fra oss som bekrefter dette. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til dette.

Avtalevilkår

Kort om betingelser

Krav til Kunden:

 • Kunden må være ansatt i Atea, over 18 år, ha et gyldig førerkort i Norge (klasse B), og akseptere betingelsene i Avtalen.

Move About sitt ansvar

 • Move About plikter å sørge for at reservert bil står klar til avhenting for Kunden til avtalt tid og på avtalt sted. Kjøretøyet skal være i teknisk god og forskriftsmessig stand og være utstyrt med tilstrekkelig strøm på batteriet til brukers beregnede kjørelengde.

Bruk av bilen:

 • Utleiebilen må kun kjøres av Kunden som utførte bestillingen.
 • Du henter og leverer bilen på samme stasjon og til avtalt tid.
 • Du skal undersøke bilen for synlige skader eller mangler før bilen kjøres ut fra utleiestasjonen.
 • Du skal behandle bilen varsomt, og ikke påføre skader. Bilen skal leveres tilbake i samme stand som ved avhenting. Røyking og dyr er ikke tillatt i bilen.
 • Du skal ikke kjøre under påvirkning av alkohol, narkotika eller medikamenter.

Ditt ansvar:

 • Ved skade i arbeidsrelatert reise vil egenandel belastes den ansattes divisjonstilhørighet. Egenandel ved privatbruk betaler du selv.
 • Du er selv ansvarlig for å betale fartsbøter, parkeringsgebyr og tilsvarende gebyrer.
 • Alle skader, tekniske feil eller uhell meldes til Move About.
 • Du skal alltid utfylle fullstendig skademelding og ikke etterlate bilen uten korrekte sikkerhetsforanstaltninger

Personopplysninger:

 • Personopplysninger som innhentes benyttes til det formål å kunne tilby bildeling og behandles konfidensielt.
 • GPS-posisjonering brukes for å lokalisere biler som ikke er returnert etter endt leieperiode, stjålet eller på annen måte er forsvunnet, eller i forbindelse med Atea og Move Abouts bedriftsinterne behov for statistikker på tilbakelagt kjørelengde, utleiefrekvens for bilene og lignende.  Posisjonsdata lagres ikke.